Hvad betyder ‘ene’?

Definition af ‘ene’

‘Ene’ er et dansk ord, der bruges som en præposition, et navneord og en bøjningsform af adjektivet ‘en’. Det betyder at være alene, uden selskab eller uden deltagelse af andre.

Historisk baggrund

Udviklingen af ordet ‘ene’

Ordet ‘ene’ har rødder i olddansk og har udviklet sig over tid. Det stammer fra det germanske ord ‘ainaz’, der betyder ‘en’ eller ‘alene’. I løbet af middelalderen blev ordet ‘ene’ mere almindeligt anvendt i dansk sprog og har siden da bevaret sin betydning.

Brug af ‘ene’ i daglig tale

Eksempler på brug af ‘ene’

‘Ene’ bruges i daglig tale til at beskrive en tilstand af at være alene eller uden deltagelse af andre. Her er nogle eksempler på sætninger, hvor ‘ene’ anvendes:

 • Jeg vil gerne være alene i aften.
 • Hun klarede opgaven helt alene.
 • Han er den eneste, der er tilbage.

Grammatik og syntaks

Enes forskellige bøjningsformer

Adjektivet ‘en’ kan bøjes i forskellige former afhængigt af køn, tal og kasus. Her er nogle eksempler på bøjningsformerne af ‘en’:

 • Ental: en
 • Flertal: ene
 • Bestemt form: ene
 • Ubestemt form: en

Andre betydninger af ‘ene’

‘Ene’ som præposition

‘Ene’ kan også bruges som en præposition for at angive, at noget er udelukkende eller kun tilhører en bestemt person eller ting. For eksempel:

 • Det er hans ene sko, der er blevet væk.
 • Jeg har kun én eneste pen tilbage.

‘Ene’ som navneord

‘Ene’ kan også bruges som et navneord for at beskrive en person, der er alene eller uden selskab. For eksempel:

 • Han er ene om at tage sig af børnene.
 • De boede sammen, indtil hun blev ene efter hans død.

Relaterede ord og udtryk

Ord og udtryk med ‘ene’

Der er flere relaterede ord og udtryk, der kan bruges i forbindelse med ‘ene’. Nogle eksempler inkluderer:

 • Ensomhed
 • Ensom
 • Enerådende
 • Enestående

Eksempler på sætninger med ‘ene’

Sætninger med ‘ene’ i forskellige kontekster

Her er nogle eksempler på sætninger, der viser forskellige kontekster, hvor ‘ene’ kan bruges:

 • Jeg vil gerne have enepladsen i bussen.
 • Hun er ene om at tage beslutningerne.
 • De boede alene i huset i flere år.

Hyppige fejl og misforståelser

Typiske fejl ved brug af ‘ene’

En typisk fejl ved brug af ‘ene’ er at forveksle det med lignende ord som ‘en’ eller ‘ene’. Det er vigtigt at forstå forskellen mellem disse ord for at undgå fejl.

Konklusion

Sammenfatning af ‘ene’s betydning og anvendelse

‘Ene’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive en tilstand af at være alene eller uden deltagelse af andre. Det kan fungere som en præposition, et navneord og en bøjningsform af adjektivet ‘en’. Det er vigtigt at bruge ‘ene’ korrekt for at undgå misforståelser og fejl i sproget.