Hvad er Folketingssalen?

Folketingssalen er den primære mødesal i Folketinget, som er Danmarks parlament. Det er her, at medlemmerne af Folketinget samles for at diskutere og træffe beslutninger om landets lovgivning og politiske anliggender.

Hvad er definitionen af Folketingssalen?

Folketingssalen kan defineres som den centrale mødesal i Folketinget, hvor medlemmerne samles for at debattere og stemme om lovforslag og politiske spørgsmål.

Hvornår blev Folketingssalen etableret?

Folketingssalen blev etableret i 1854, da det moderne danske parlamentariske system blev indført. Siden da har salen fungeret som det centrale mødested for Folketingets medlemmer.

Folketingssalens placering og udseende

Hvor er Folketingssalen placeret?

Folketingssalen er placeret i Christiansborg Slot, som er sædet for de danske regerings- og parlamentsinstitutioner. Christiansborg Slot ligger på Slotsholmen i hjertet af København.

Hvordan ser Folketingssalen ud?

Folketingssalen er en imponerende og storslået sal med høje lofter og smukke arkitektoniske detaljer. Salen er indrettet med rækker af sæder til medlemmerne af Folketinget og en talerstol, hvor talerne kan stå og præsentere deres synspunkter.

Funktionen af Folketingssalen

Hvad er formålet med Folketingssalen?

Formålet med Folketingssalen er at give medlemmerne af Folketinget et sted at mødes, debattere og træffe beslutninger om landets lovgivning og politiske anliggender. Salen fungerer som det centrale forum for demokratisk diskussion og beslutningstagning.

Hvad sker der i Folketingssalen?

I Folketingssalen finder der debatter, afstemninger og taler sted. Medlemmerne af Folketinget kan fremlægge lovforslag, stille spørgsmål til regeringen og deltage i politiske diskussioner. Salen er også stedet, hvor vigtige beslutninger træffes gennem afstemninger.

De vigtigste elementer i Folketingssalen

Talerstolen

Talerstolen er et centralt element i Folketingssalen. Det er her, at medlemmerne af Folketinget kan stå og præsentere deres synspunkter og argumenter foran deres kolleger. Talerstolen er et symbol på ytringsfrihed og demokratisk debat.

Pladserne til medlemmerne

Folketingssalen er indrettet med rækker af sæder til medlemmerne af Folketinget. Hver plads er udstyret med en mikrofon og elektroniske afstemningsknapper, så medlemmerne kan deltage aktivt i debatter og afstemninger.

Præsidiet

Præsidiet er det udvalg af medlemmer af Folketinget, der har ansvaret for at lede møderne i Folketingssalen. Præsidiet består af en formand og flere næstformænd, der sikrer, at debatterne og afstemningerne forløber ordentligt.

Historiske begivenheder i Folketingssalen

Vigtige debatter og beslutninger

I løbet af årene har Folketingssalen været vidne til mange vigtige debatter og beslutninger, der har formet Danmarks politiske landskab. Her er nogle eksempler:

 • Debatten om Danmarks medlemskab af EU i 1972
 • Beslutningen om at legalisere homoseksuelle ægteskaber i 2012
 • Debatten om klimaforandringer og grøn omstilling

Kendte taler og talerstunder

Gennem årene har der været mange kendte taler og talerstunder i Folketingssalen. Nogle taler har markeret sig som særligt mindeværdige og har haft stor indflydelse på den politiske debat. Her er nogle eksempler:

 • Mogens Glistrups tale om indvandring i 1972
 • Mette Frederiksens tale om klimaforandringer i 2019
 • Poul Nyrup Rasmussens tale om velfærdssamfundet i 1993

Folketingssalen i dag

Den moderne funktion af Folketingssalen

I dag fungerer Folketingssalen stadig som det centrale mødested for Folketingets medlemmer. Salen er blevet moderniseret med teknologiske opdateringer, der gør det nemmere for medlemmerne at deltage i debatter og afstemninger.

Offentlighedens adgang til Folketingssalen

Folketingssalen er åben for offentligheden, og enhver har mulighed for at overvære debatter og afstemninger. Der er også mulighed for at følge med via live-streaming på Folketingets hjemmeside.

Sammenligning med andre parlamentssale

Hvordan adskiller Folketingssalen sig fra andre parlamentssale?

Folketingssalen adskiller sig fra andre parlamentssale på flere måder. Her er nogle forskelle:

 • Folketingssalen er kendt for sit moderne design og arkitektoniske detaljer
 • Salen er placeret i Christiansborg Slot, hvilket giver den en unik historisk og kulturel betydning
 • Folketingssalen har en åbenhed over for offentligheden, der ikke findes i alle parlamentssale

Parlamentssale i andre lande

Parlamentssale varierer i udseende og funktion på tværs af lande. Nogle parlamentssale er mere traditionelle og formelle, mens andre er mere moderne og åbne. Eksempler på kendte parlamentssale inkluderer:

 • Det britiske Underhus i Westminster Palace
 • Bundestag i Tyskland
 • Amerikanske Kongres i Washington D.C.

Afsluttende tanker

Betydningen af Folketingssalen for det danske demokrati

Folketingssalen spiller en afgørende rolle i det danske demokrati. Det er her, at politiske beslutninger træffes, og debatterne om vigtige emner finder sted. Folketingssalen er en symbol på demokratisk deltagelse og ytringsfrihed.

Kendte citater om Folketingssalen

“Folketingssalen er hjertet af vores demokrati, hvor politikere mødes for at diskutere og træffe beslutninger, der påvirker os alle.” – Ukendt