Hvad er gaslighting?

Gaslighting er en manipulativ og psykologisk misbrugsteknik, hvor en person forsøger at få en anden person til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse, hukommelse og sanseoplevelser. Det er en form for psykisk vold, der ofte bruges til at kontrollere og dominere en person.

Definition af gaslighting

Gaslighting kan defineres som en form for manipulation, hvor en person bevidst forsøger at få en anden person til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse. Dette kan ske gennem forskellige taktikker som benægtelse, bagatellisering, løgne og forvirring.

Historisk baggrund

Termen “gaslighting” stammer oprindeligt fra en teaterstykke og senere en film ved navn “Gaslight” fra 1944. I historien forsøger hovedpersonen at få sin kone til at tvivle på sin egen fornuft ved at manipulere med gaslysene i deres hjem. Denne historie blev en metafor for den manipulative adfærd, der senere blev kendt som gaslighting.

Hvad er gaslighting børn?

Gaslighting børn er en form for gaslighting, der specifikt retter sig mod børn. Det er en alvorlig form for psykisk misbrug, hvor en voksen eller ældre person forsøger at manipulere og kontrollere et barn ved at få dem til at tvivle på deres egen virkelighedsopfattelse og oplevelser.

Definition af gaslighting børn

Gaslighting børn kan defineres som en form for manipulation og psykisk misbrug, hvor en voksen eller ældre person bevidst forsøger at få et barn til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse og sanseoplevelser. Dette kan ske gennem forskellige taktikker som benægtelse, bagatellisering, løgne og forvirring.

Tegn på gaslighting børn

Det kan være svært at opdage gaslighting børn, da det ofte foregår bag lukkede døre. Nogle af de tegn, man kan være opmærksom på, inkluderer:

 • Barnet virker usikkert og tvivler ofte på sig selv
 • Barnet undskylder konstant og føler skyld
 • Barnet har svært ved at sætte grænser og udtrykke egne behov
 • Barnet virker forvirret og har svært ved at huske ting korrekt
 • Barnet isolerer sig og har svært ved at stole på andre

Effekter af gaslighting børn

Gaslighting børn kan have alvorlige psykologiske og sociale konsekvenser for barnet.

Psykologiske konsekvenser

Nogle af de psykologiske konsekvenser, et barn kan opleve som følge af gaslighting, inkluderer:

 • Lavt selvværd og manglende tro på egne evner
 • Depression og angst
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Problemer med at danne sunde relationer
 • Identitetsforvirring

Sociale konsekvenser

Gaslighting børn kan også have sociale konsekvenser, da barnet kan have svært ved at opretholde sunde relationer og deltage i sociale aktiviteter. Dette kan føre til isolation og ensomhed.

Hvordan genkender man gaslighting børn?

Det kan være svært at genkende gaslighting børn, da det ofte sker i det skjulte. Dog er der nogle adfærdsmønstre, man kan være opmærksom på hos både gaslightere og børn, der udsættes for gaslighting.

Adfærdsmønstre hos gaslightere

Nogle af adfærdsmønstrene hos gaslightere inkluderer:

 • Konstant benægtelse af barnets oplevelser og følelser
 • Manipulativ brug af løgne og forvirring
 • Bagatellisering af barnets følelser og behov
 • Kontrol og dominans over barnet
 • Skiftevis kærlig og nedladende adfærd

Adfærdsmønstre hos børn, der udsættes for gaslighting

Nogle af adfærdsmønstrene hos børn, der udsættes for gaslighting, inkluderer:

 • Tvivl på egne oplevelser og virkelighedsopfattelse
 • Konstant undskyldning og følelse af skyld
 • Manglende evne til at sætte grænser og udtrykke egne behov
 • Forvirring og problemer med hukommelsen
 • Isolation og manglende tillid til andre

Hvordan håndterer man gaslighting børn?

Det er vigtigt at handle, hvis man mistænker, at et barn udsættes for gaslighting. Her er nogle måder, man kan håndtere gaslighting børn på:

Støtte og beskyttelse af barnet

Det er vigtigt at vise barnet, at man tror på dem og støtter dem. Man kan opmuntre barnet til at udtrykke sine følelser og behov og hjælpe dem med at sætte sunde grænser.

Kommunikation og åbenhed

Det er vigtigt at skabe en åben og tryg kommunikationskanal med barnet, hvor de føler sig trygge ved at dele deres oplevelser og bekymringer. Det er også vigtigt at være ærlig og åben i sin kommunikation med barnet.

Professionel hjælp og terapi

Det kan være gavnligt at søge professionel hjælp og terapi for både barnet og familien. En terapeut kan hjælpe med at bearbejde de traumer, barnet har oplevet, og give værktøjer til at håndtere gaslighting.

Forebyggelse af gaslighting børn

For at forebygge gaslighting børn er det vigtigt at arbejde på at skabe en sund og tryg opvækst for børnene. Her er nogle måder, man kan forebygge gaslighting børn:

Uddannelse og oplysning

Det er vigtigt at uddanne og oplyse både børn, forældre og fagfolk om gaslighting og dets konsekvenser. Dette kan hjælpe med at øge bevidstheden og forhindre gaslighting i at finde sted.

Styrkelse af børns selvværd og selvtillid

Det er vigtigt at arbejde på at styrke børns selvværd og selvtillid, så de er bedre rustet til at stå imod manipulation og gaslighting. Dette kan gøres gennem ros, anerkendelse og støtte.

Eksempler på gaslighting børn

Her er nogle eksempler på gaslighting børn:

Case 1: Familiær gaslighting

I en familie er der en mor, der konstant benægter sin datters oplevelser og følelser. Hun fortæller hende gentagne gange, at hun tager fejl, og at hendes oplevelser ikke er rigtige. Dette får datteren til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse og føle sig usikker.

Case 2: Skolebaseret gaslighting

I en skole bliver en elev konstant mobbet af sine klassekammerater. Når eleven fortæller lærerne om mobningen, benægter de, at noget mobning finder sted, og beskylder eleven for at være for følsom. Dette får eleven til at tvivle på sin egen oplevelse og føle sig isoleret.

Gaslighting børn og lovgivning

Gaslighting børn er en alvorlig form for psykisk misbrug, og der er lovgivning på plads for at beskytte børn mod denne form for misbrug.

Beskyttelse af børn i retssystemet

I mange lande er der love og regler på plads for at beskytte børn mod gaslighting og andre former for misbrug. Dette inkluderer rettigheder for børn i retssystemet og mulighed for at få hjælp og støtte.

Relevante love og regler

Relevante love og regler varierer fra land til land, men nogle af de love, der kan være relevante for at beskytte børn mod gaslighting, inkluderer børnebeskyttelseslove, vold i hjemmet-love og lovgivning om psykisk misbrug.

Opsummering

Gaslighting børn er en alvorlig form for psykisk misbrug, hvor en voksen eller ældre person forsøger at manipulere og kontrollere et barn ved at få dem til at tvivle på deres egen virkelighedsopfattelse og oplevelser. Det kan have alvorlige psykologiske og sociale konsekvenser for barnet. Det er vigtigt at genkende og håndtere gaslighting børn og arbejde på at forebygge det. Der er også lovgivning på plads for at beskytte børn mod gaslighting og andre former for misbrug.

Referencer

1. Smith, J. (2020). Understanding Gaslighting: Definition, Signs, and How to Respond. Retrieved from [insert reference link]

2. Johnson, L. (2018). Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People – and Break Free. Retrieved from [insert reference link]