Hvad Betyder “Resultere”?

Når vi taler om ordet “resultere”, refererer vi til den handling eller begivenhed, der er resultatet af noget andet. Det er et verbum, der bruges til at beskrive den konsekvens eller effekt, der opstår som følge af en handling, beslutning eller begivenhed. Når noget “resulterer”, betyder det, at det fører til et bestemt resultat eller en bestemt konsekvens.

Definition af “Resultere”

Ifølge ordbogen betyder “resultere” at føre til eller have som resultat. Det er et dynamisk verbum, der bruges til at beskrive den handling, hvor noget fører til en bestemt konsekvens eller effekt.

Etymologi og Oprindelse

Ordet “resultere” stammer fra det latinske ord “resultare”, der betyder “at hoppe tilbage” eller “at springe op”. Dette henviser til ideen om, at når noget “resulterer”, springer det op som et resultat eller en konsekvens af noget andet.

Hvordan Bruges “Resultere” i Praksis?

“Resultere” kan bruges i forskellige sammenhænge, både i forbindelse med handlinger og begivenheder. Lad os se nærmere på begge disse anvendelser:

Resultere i Forbindelse med Handlinger

Når vi taler om handlinger, kan “resultere” bruges til at beskrive den effekt eller konsekvens, der opstår som følge af en bestemt handling. For eksempel:

 • Min hårde arbejde resulterede i en forfremmelse på arbejdet.
 • At træne regelmæssigt kan resultere i en forbedret fysisk form.
 • At studere flittigt vil resultere i gode karakterer.

Resultere i Forbindelse med Begivenheder

Når det kommer til begivenheder, bruges “resultere” til at beskrive den konsekvens eller effekt, der opstår som følge af en bestemt begivenhed. For eksempel:

 • Den dårlige vejrudsigt resulterede i aflysningen af udendørsarrangementet.
 • Den øgede efterspørgsel resulterede i højere priser.
 • Den politiske uro resulterede i en ændring i regeringen.

Eksempler på Brug af “Resultere”

Eksempel 1: Resultere i en Positiv Udvikling

En positiv anvendelse af “resultere” kan være:

Den nye marketingstrategi resulterede i en stigning i salget og virksomhedens indtjening.

Eksempel 2: Resultere i en Negativ Konsekvens

En negativ anvendelse af “resultere” kan være:

Den dårlige beslutning resulterede i tabet af mange kunder og et fald i virksomhedens omdømme.

Synonymer og Relaterede Termer

Synonymer for “Resultere”

Der er flere synonymer, der kan bruges som erstatning for “resultere”. Nogle af disse inkluderer:

 • Medføre
 • Afføde
 • Føre til
 • Udmønte sig i

Relaterede Termer til “Resultere”

Nogle relaterede termer til “resultere” inkluderer:

 • Konsekvens
 • Effekt
 • Udfald
 • Resultat

Resultere i Dagligdagen

Resultere i Arbejdssammenhænge

I arbejdssammenhænge kan “resultere” bruges til at beskrive de konsekvenser eller resultater, der opstår som følge af handlinger eller beslutninger. Det kan være relevant for projektledere, ledere og medarbejdere at forstå, hvordan deres handlinger kan resultere i forskellige resultater.

Resultere i Personlige Forhold

I personlige forhold kan “resultere” bruges til at beskrive de konsekvenser eller effekter, der opstår som følge af vores handlinger eller beslutninger. Det kan være vigtigt at være opmærksom på, hvordan vores handlinger kan påvirke vores relationer og træffe bevidste valg for at opnå positive resultater.

Resultere: En Konklusion

Opsummering af “Resultere”

I denne artikel har vi udforsket betydningen af ordet “resultere” og hvordan det bruges i praksis. Vi har set på, hvordan det kan beskrive konsekvenserne af handlinger og begivenheder, og vi har også set på eksempler på brug af ordet. Vi har også undersøgt synonymer og relaterede termer samt betydningen af “resultere” i dagligdagen.

Vigtigheden af at Forstå “Resultere”

Det er vigtigt at forstå betydningen af “resultere”, da det kan hjælpe os med at forstå konsekvenserne af vores handlinger og træffe bedre beslutninger. Ved at være opmærksom på, hvordan vores handlinger kan resultere i forskellige resultater, kan vi være mere bevidste om vores valg og tage ansvar for de konsekvenser, vi skaber.