Hvad er STU Norddjurs?

STU Norddjurs er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, der tilbydes til unge med særlige behov i Norddjurs Kommune. STU står for “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”, og Norddjurs refererer til den geografiske placering, nemlig Norddjurs Kommune i Danmark.

Hvad betyder STU?

STU står for “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”. Det er en uddannelse, der er målrettet unge med særlige behov, som har brug for ekstra støtte og tilpasning for at opnå deres fulde potentiale.

Hvad er Norddjurs?

Norddjurs er en kommune i Region Midtjylland i Danmark. Kommunen dækker området nord for byen Aarhus og har en varieret geografi med både kyststrækninger og landbrugsområder. STU Norddjurs er en ungdomsuddannelse, der tilbydes i Norddjurs Kommune.

Formålet med STU Norddjurs

Formålet med STU Norddjurs er at give unge med særlige behov mulighed for at udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Uddannelsen sigter mod at ruste de unge til en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt, enten på arbejdsmarkedet eller i videre uddannelse.

Hvem er målgruppen for STU Norddjurs?

Målgruppen for STU Norddjurs er unge med særlige behov, der har brug for ekstra støtte og tilpasning i deres uddannelse. Dette kan omfatte unge med fysiske, psykiske eller kognitive udfordringer, der påvirker deres evne til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Hvad er formålet med STU Norddjurs?

Formålet med STU Norddjurs er at give de unge mulighed for at udvikle deres evner og kompetencer inden for forskellige fagområder. Uddannelsen fokuserer også på at styrke de unges sociale og personlige kompetencer samt deres evne til at agere i samfundet.

Indholdet af STU Norddjurs

STU Norddjurs dækker en bred vifte af fagområder, der er tilpasset de unge med særlige behov. Uddannelsen tilbyder undervisning inden for områder som:

 • Sprog og kommunikation
 • Matematik og naturvidenskab
 • Kreativitet og håndværk
 • Socialt samspil og relationer
 • Arbejdspraktik og erhvervsorientering

Hvordan tilrettelægges undervisningen?

Undervisningen på STU Norddjurs tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte elevs behov og interesser. Der lægges vægt på differentieret undervisning, hvor der tages højde for den enkeltes styrker og udfordringer. Undervisningen kan foregå både på skolen og i praktikforløb hos virksomheder.

Hvordan vurderes elevernes udvikling?

Elevernes udvikling på STU Norddjurs vurderes løbende gennem individuelle samtaler, observationer og evalueringer. Der lægges vægt på at anerkende og styrke de unges fremskridt og arbejde mod fastsatte mål. Der udarbejdes også individuelle handleplaner for at sikre en målrettet indsats.

Adgangskrav til STU Norddjurs

For at blive optaget på STU Norddjurs skal man opfylde visse adgangskrav. Generelt set skal man:

 • Være mellem 16 og 25 år
 • Have en funktionsnedsættelse eller særlige behov, der gør det svært at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse
 • Være bosiddende i Norddjurs Kommune

Hvem kan søge om optagelse på STU Norddjurs?

Unge med særlige behov, der opfylder adgangskravene, kan søge om optagelse på STU Norddjurs. Det kan være unge med fysiske, psykiske eller kognitive udfordringer, der påvirker deres evne til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Hvilke dokumenter er nødvendige for ansøgning?

Ved ansøgning om optagelse på STU Norddjurs skal der normalt indsendes følgende dokumenter:

 • Ansøgningsskema
 • Lægelig dokumentation for funktionsnedsættelse eller særlige behov
 • Eventuelle udtalelser fra tidligere skole eller institution

Sådan ansøger du om STU Norddjurs

Ansøgningsprocessen for STU Norddjurs indebærer følgende trin:

 1. Udfyld ansøgningsskemaet med relevante oplysninger
 2. Vedhæft nødvendig dokumentation, herunder lægelige udtalelser
 3. Send ansøgningen til STU Norddjurs via den angivne ansøgningsfrist
 4. Der vil herefter blive indkaldt til en samtale og eventuelt en observation af den unge
 5. Endelig beslutning om optagelse træffes på baggrund af ansøgning, samtale og observation

Hvordan foregår ansøgningsprocessen?

Ansøgningsprocessen for STU Norddjurs indebærer, at man udfylder et ansøgningsskema med relevante oplysninger om den unge og vedhæfter nødvendig dokumentation, herunder lægelige udtalelser. Ansøgningen sendes derefter til STU Norddjurs inden for den angivne ansøgningsfrist. Efterfølgende vil der blive indkaldt til en samtale og eventuelt en observation af den unge. Endelig beslutning om optagelse træffes på baggrund af ansøgning, samtale og observation.

Hvornår kan man søge om optagelse?

Der er normalt fastsat ansøgningsfrister for optagelse på STU Norddjurs. Disse frister kan variere, så det er vigtigt at holde sig opdateret omkring de aktuelle ansøgningsperioder. Det anbefales at kontakte STU Norddjurs direkte for at få oplysninger om ansøgningsfrister.

Finansiering af STU Norddjurs

Finansieringen af STU Norddjurs sker gennem offentlige midler. Det betyder, at uddannelsen er gratis for de unge og deres familier. Norddjurs Kommune er ansvarlig for at sikre finansieringen af STU Norddjurs.

Hvem betaler for STU Norddjurs?

STU Norddjurs finansieres gennem offentlige midler, hvilket betyder, at det er Norddjurs Kommune, der betaler for uddannelsen. De unge og deres familier skal ikke selv betale for STU Norddjurs.

Hvilke muligheder er der for økonomisk støtte?

Udover den offentlige finansiering af STU Norddjurs er der også mulighed for at søge om økonomisk støtte til ekstra udgifter, der kan være forbundet med uddannelsen. Dette kan omfatte transportudgifter, hjælpemidler eller særlige undervisningsmaterialer. Det anbefales at kontakte STU Norddjurs eller Norddjurs Kommune for at få oplysninger om mulighederne for økonomisk støtte.

STU Norddjurs og fremtidsmuligheder

STU Norddjurs har til formål at ruste de unge til en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt efter endt uddannelse. Efter afslutningen af STU Norddjurs er der forskellige fremtidsmuligheder for de unge:

 • Arbejdsmarkedet: De unge kan søge beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, enten inden for et fagområde, de har specialiseret sig i under STU, eller inden for andre relevante områder.
 • Videre uddannelse: Nogle unge vælger at fortsætte deres uddannelse på en videregående uddannelse, der passer til deres interesser og evner. Dette kan være inden for fagområder som handel, teknik, social- og sundhedsområdet eller lignende.
 • Anden beskæftigelse: Der er også mulighed for at finde anden beskæftigelse eller aktiviteter, der matcher de unges interesser og behov. Dette kan være inden for kreative områder, frivilligt arbejde eller lignende.

Hvad sker der efter afslutningen af STU Norddjurs?

Efter afslutningen af STU Norddjurs er der forskellige muligheder for de unge. Nogle vælger at søge beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, enten inden for et fagområde, de har specialiseret sig i under STU, eller inden for andre relevante områder. Andre vælger at fortsætte deres uddannelse på en videregående uddannelse, der passer til deres interesser og evner. Der er også mulighed for at finde anden beskæftigelse eller aktiviteter, der matcher de unges interesser og behov.

Hvilke job- og uddannelsesmuligheder findes der?

Efter afslutningen af STU Norddjurs er der forskellige job- og uddannelsesmuligheder for de unge. Nogle muligheder kan omfatte:

 • Beskæftigelse inden for et fagområde, de har specialiseret sig i under STU
 • Videregående uddannelse inden for relevante fagområder som handel, teknik, social- og sundhedsområdet eller lignende
 • Anden beskæftigelse eller aktiviteter, der matcher de unges interesser og behov

STU Norddjurs: Succeshistorier

STU Norddjurs har hjulpet mange unge med særlige behov til at opnå succes og trives efter endt uddannelse. Her er nogle fortællinger fra tidligere elever:

Fortællinger fra tidligere elever

Michael startede på STU Norddjurs med en drøm om at arbejde inden for IT-branchen. Gennem uddannelsen fik han mulighed for at specialisere sig i IT og opnåede vigtige kompetencer og erfaringer. Efter endt uddannelse blev Michael ansat som IT-supporttekniker hos en lokal virksomhed.

Hvad siger forældre og pårørende om STU Norddjurs?

Forældre og pårørende til elever på STU Norddjurs har udtrykt stor tilfredshed med uddannelsen. De oplever, at deres unge får den nødvendige støtte og vejledning til at udvikle sig og opnå deres mål. De roser også det tætte samarbejde mellem skolen, eleverne og deres familier.

FAQ om STU Norddjurs

Hvad er aldersgrænsen for optagelse?

Aldersgrænsen for optagelse på STU Norddjurs er mellem 16 og 25 år. Unge skal være inden for denne aldersgruppe for at kunne ansøge om optagelse.

Hvordan kan man kontakte STU Norddjurs?

Man kan kontakte STU Norddjurs på følgende måder:

 • Telefon: [telefonnummer]
 • Email: [emailadresse]
 • Hjemmeside: [hjemmesidelink]

Afsluttende tanker

Er STU Norddjurs det rigtige valg?

STU Norddjurs kan være det rigtige valg for unge med særlige behov, der har brug for ekstra støtte og tilpasning i deres uddannelse. Uddannelsen giver mulighed for at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer og ruste de unge til en selvstændig tilværelse.

Hvordan kan STU Norddjurs bidrage til fremtiden?

STU Norddjurs kan bidrage til fremtiden for de unge ved at give dem mulighed for at opnå vigtige kompetencer og erfaringer, der kan åbne døre til beskæftigelse eller videre uddannelse. Uddannelsen fokuserer også på at styrke de unges selvstændighed og evne til at agere i samfundet.